Haber: Mahmut AYDIN Çiftçilere 100 TL Küçük Aile İşletmesi Desteği
A+ A-
1 Nisan 2016 Cuma 22:46:23
1006 kez okundu.

Bitkisel Üretim Yapan Küçük Aile İşletmelerinin Desteklenmesine Dair Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2016/2) 30 Ocak 2016 tarih ve 29609 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

"Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı ve işletme büyüklüğü toplam 5 dekar veya altında olan çay ve fındık ürünleri hariç açıkta veya örtüaltı ünitelerinde meyve, sebze, süs bitkisi ve ıtri-tıbbi-aromatik bitki yetiştiriciliği yapan kamu kurum ve kuruluşları dışındaki gerçek ve tüzel kişilere 2016 üretim yılında 100 TL/da küçük aile işletmesi desteği ödemesi yapılır. 2016 üretim yılında desteklemeye esas ürünlerin toplam üretim alanı; açıkta üretim için 1 dekarın, örtüaltı ünitelerinde üretim için 500 m2'nin altında olan küçük aile işletmelerine destekleme ödemesi yapılmaz. Küçük aile işletmesi desteği ödemesinden faydalanmak isteyen üreticilerin müracaat yılında ÇKS'ye kayıt yaptırmaları veya kayıtlarını güncellemeleri kaydıyla Ek-1'de yer alan başvuru dilekçesi ile il/ilçe müdürlüğüne müracaat etmeleri gerekmektedir. Örtüaltı ünitelerinde meyve, sebze, süs bitkisi ve ıtri-tıbbi-aromatik bitki yetiştiriciliği yapan üreticilerin başvuru dilekçesine ilave olarak ÖKS belgesi ibraz etmeleri gerekmektedir.

2016 Yılı Küçük Aile İşletme Desteği başvuruları 31 Ekim 2016 tarihi mesai bitiminde sona erecektir. Konu ile ilgili çiftçilerimizin Gıda tarım ve Hayvancılık İl/İlçe Müdürlüklerine başvurmaları gerekmektedir. Belirtilen tarihe kadar başvuru yapmayan çiftçiler söz konusu desteklemeden yararlandırılmayacaktır.

Mekan Batman