Haber: Mahmut AYDIN Yoksullukla Mücadelede İlk Adım
A+ A-
14 Nisan 2016 Perşembe 23:31:49
1180 kez okundu.
Yoksullukla Mücadelede İlk Adım

Batman Belediyesi ve Batman Üniversitesi işbirliği ile hazırlanan ‘Yoksullukla Mücadele’ projesi kamuoyuna sunuldu.

Batman Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve Dicle Kalkınma Ajansı’nın (DİKA)  Doğrudan Faaliyet Desteği programı tarafından finanse edilen “Batman Kent Yoksulluk Haritasının Çıkarılması ve Sürdürülebilir Yardımlaşma Modelinin Oluşturulması Projesi” Batman Üniversitesi ve Yoksullarla Dayanışma ve Yoksullukla Mücadele Derneğinin ortaklığı ayrıca Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının (SYDV) desteğiyle yürütülecek olan proje Belediye Meclis Salonunda yapılan bir basın toplantısıyla kamuoyuna duyuruldu. Açıklamaya, Batman Belediyesi Eş Başkan Vekili Hürriyet Kaytar, Batman Belediyesi Eş Başkan Yardımcısı Semra Güneş, Batman Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürü İrfan Yiğit,  Sosyolog Ömer Faruk Akyüz, Sosyolog İhsan Çoban; Batman Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dekan Yardımcısı Yardımcı Doçent Doktor Hamza Şimşek, Batman Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Görevlisi Yardımcı Doçent Doktor Nihal Şirin Pınarcıoğlu ve Batman Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Araştırma Görevlisi Sidar Atalay Şimşek katıldı.

‘Küçük bir adım atıldı’

Bu projenin Batman Üniversiteyle ortaklaşa sürdürülen bir proje olduğunu belirten Batman Belediyesi Eş Başkan Vekili Hürriyet Kaytar ‘’DİKA ‘ya hibe başvurunda bulunmuştuk. Bizim için değerli bir projedir. Kentin yoksulluk düzeyi vermiş olduğumuz sosyal desteğin ne kadar adil dağılıma sahip olup olmadığına yönelik bir veriye sahip olacağız. Küçük bir adım atıldı. En büyük adımlar bu projeden sonra harita ortaya çıktıktan sonra atacağız. Kent dağılımını, verileri net bir şekilde göreceğiz. Sadece gıda boyutuyla değil, eğitim, sağlık, sosyal gibi birçok açıdan her şeyi net göreceğiz. Paylaşımı ne kadar adil sağlıyoruz, adaletsizliği görüp bundan sonraki politikalarımızı da belediye boyutuyla şekillendirmeyi düşünüyoruz. Bundan sonra gelişecek olan projeler çıkacak istatistikler sonucunda olacak. Hangi mahallelere neler yapabileceğimizi yönelik bir sonuç bu çalışmadan sonra ortaya çıkacak’’ dedi.

‘Merkezin değil yerelin söz sahibi olması gerektiğini savunuyoruz’

Batman Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürü İrfan Yiğit, Batman Belediyesi olarak birçok yardım politikasına imza attıklarını belirterek, “Sosyal belediyecilik gereği birçok alanda olduğu gibi sosyal alanda özelikle yoksullukla mücadelede merkezin değil yerelin söz sahibi olması gerektiğini savunuyoruz. Batmandaki yoksulluğun durum tespitini yapmak adına da Batman’ın yoksulluk haritasını çıkarmayı yani bir veri tabanı oluşturmayı atılması gereken ilk adım olarak gördüğümüz için böyle bir projeyi başlattık’’ ifadelerini kullandı.

‘Üniversite-kent işbirliği açısından güzel bir çalışma olacak’

Batman Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dekan Yardımcısı Yardımcı Doçent Doktor Hamza Şimşek ise,  Batman Belediyesi ile Batman Üniversitesi arasında üniversite-kent işbirliği açısından güzel bir çalışma olacağını ifade ederek, “Bu bir yoksullukla mücadele projesi değil öncelikle yoksulluk haritasının çıkarılması çalışması. Bu durum bundan sonra birkaç projede daha Batman Belediyesi ve Batman Üniversitesinin bir arada çalışabileceği anlamına geliyor. Veri tabanı oluşturulduktan sonra yoksullukla mücadele politikaları konusunda ciddi anlamda projelerin yapılabileceğini düşünüyorum’’  dedi.

‘Bölgede yaşayan halk önceliğimizdir’

 Belediye Sosyal işler Müdürlüğün çalışanı Sosyolog Ömer Faruk Akyüz ; Batman Belediyesi olarak kentsel yoksulluk bölgelerinde yaşayan halka yönelik çalışmaların öncelikleri olduğunu dile getirerek, ‘’Mevcut durumun tespitinde Belediyeler “Yoksulluk Haritası” adı altında yapacakları bir çalışma ile kentlerindeki yoksulluk envanterini çıkarmalıdır. Bu konuda bir veritabanı oluşturulmalı, hedefe yönelik politikalar belirlenmelidir. Nasıl ki bireylerin zor durumlarında ilk yardım alacakları yer kendilerine en yakındaki komşuları ise, yerel toplumdaki kişilerin ise belediyelerdir. Bu durum sosyal politikalar, toplumsal düzeni tehlikeye sokacak ve sosyal tahribatlara yol açacak problemlere karşı bir set vazifesi görecektir’’ diye konuştu.

Akyüz, proje kapsamında yer alacak olan faaliyetleri şu şekilde sıraladı:

Batman’ın 42 mahallesinde 3000 hane taraması yapılacak (Hane Halkı Demografik Bilgileri, yaş, cinsiyet, öğrenim durumları, hane halkı istihdam, gelir, harcama ve yardım bilgileri, konutla ilgili bilgiler, hane halkı sağlık bilgileri olmak üzere dört bölümden oluşan 42 soru sorulacaktır), Batmanda sosyal yardımlar konusunda bir koordinasyon sağlanarak kamu, yerel yönetim ve Sivil toplum ortaklığı sağlanacaktır, TRC3 bölgesi belediyelerinin (Mardin Büyükşehir, Siirt, Şırnak ve Batman ) sosyal yardım işleri müdürlüklerinin deneyim paylaşımı toplantısı yapılacaktır, Batman Üniversitesi Sosyoloji Bölümü ve İktisadi İdari Bilimler Fakültesi akademisyenleri tarafından sonuçların değerlendirilerek kitap haline getirilecektir, Çanakkale ve Gaziantep Belediyelerine iyi uygulama örneklerini yerinde görmek üzere çalışma ziyareti gerçekleştirilecektir, Sosyal yardımlarında kullanılmak üzere ortak bir bilgisayar programını siteminin kurulması sağlanacaktır, Batman Belediyesinin sosyal politikalarının belirlenmesinde ve AB projelerinin hazırlanmasında kullanmak üzere veri tabanı oluşturulacaktır.

Mekan Batman